Họp triển khai công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Họp triển khai công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN

Ngày 15/02/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN theo Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017.

Tham gia buổi làm việc có TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường, PGS. TS. Ngô Minh Thủy – Phó Hiệu trưởng, PGS. TS. Hà Lê Kim Anh – Trưởng khoa Đào tạo, TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Giám đốc Trung tâm Khảo thí, ThS. Lê Thị Khánh Trang – Trưởng phòng KHTC, TS. Huỳnh Anh Tuấn và PGS. TS. Cầm Tú Tài – Trưởng và Phó khoa Sau Đại học, Ban chủ nhiệm và các Trưởng Bộ môn của Khoa Tiếng Anh.

2017-02-15_15-41-28

Trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã cùng trao đổi, thảo luận về nội dung văn bản hướng dẫn. Những điểm mới của hướng dẫn số 297 so với những hướng dẫn trước đó đã đặc biệt được chỉ ra và nhấn mạnh. Nhiều thắc mắc đã được các thành viên đưa ra thảo luận, góp ý để cùng tìm cách thực hiện và xin ý kiến chỉ đạo từ phía Ban Giám hiệu.

2017-02-15_15-41-43

Cuộc họp đã khép lại bằng kết luận của Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh. Hiệu trưởng đã ra ý kiến chỉ đạo cho các đơn vị trong việc thực hiện triển khai công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN theo Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN. Theo đó, các công việc như xây dựng Quy định về trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai hướng dẫn tại trường; gửi các văn bản liên quan để lấy ý kiến của ĐHQGHN; tìm phương án tổ chức thi sát hạch đầu vào; xây dựng đề cương các môn học Tiếng Anh cơ sở 1,2,3,4,5; xây dựng nội dung cho các khóa học dự bị tiền A2 đều phải được triển khai sớm.

Theo quy định của ĐHQGHN, các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, Thạc sĩ tại ĐHQGHN đều do Trường Đại học Ngoại ngữ phụ trách giảng dạy. Các học phần ngoại ngữ là học phần điều kiện nhưng được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo và được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho sinh viên, học viên và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá các học phần ngoại ngữ không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần, điểm trung bình chung tích lũy nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.

Các học phần ngoại ngữ được tổ chức đào tạo trong các chương trình đào tạo ở ĐHQGHN bao gồm các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập và Thái Lan.

Nguyễn Thủy – Việt Khoa/ULIS Media