[Thông báo] Triển khai chính sách truy cập ULISWIFI tại các khu vực giảng đường – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Thông báo] Triển khai chính sách truy cập ULISWIFI tại các khu vực giảng đường

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng Wifi tại các khu vực giảng đường, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống Wifi mới.

Từ thứ 2, ngày 18/4/2022, truy cập SSID có tên “ULISWIFI” và đăng nhập bằng tài khoản VNU (lưu ý: tài khoản ko chứa “@vnu.edu.vn”).

Bên cạnh đó vẫn duy trì SSID “ULISWIFI-ThuNghiem” với mật khẩu “ulis@2022” trong thời gian đầu triển khai chính sách mới.

Chú ý:

  1. Hướng dẫn truy cập ULISWIFI bằng tài khoản VNU: https://bit.ly/hd-portal-uliswifi
  2. Hướng dẫn cập nhật thông tin Email VNU: https://bit.ly/hd-emailvnu
  3. Yêu cầu hỗ trợ về tài khoản email VNU: https://bit.ly/ulishotroemail