Chân dung Nhà khoa học GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chân dung Nhà khoa học GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội

“Chân dung Nhà khoa học GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội”: Là Nhà khoa học Top 6000 Nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới: Nền tảng kiến thức; Tiếp cận hướng nghiên cứu mới; Định hướng và Truyền cảm hứng cho các nhà khoa học trẻ; Tự lực tự cường 100% Made in Vietnam.