wifi – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: wifi

LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ WIFI THỬ NGHIỆM

🎯LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ WIFI THỬ NGHIỆM ⭐️Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng Wifi tại các khu vực giảng đường, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành lắp đặt và đưa vào