Kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh cho sinh viên không chuyên trong ĐHQGHN ngày 26.3.2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh cho sinh viên không chuyên trong ĐHQGHN ngày 26.3.2022

TRA CỨU KẾT QUẢ

Thí sinh cần hỗ trợ vui lòng liên hệ vào số máy 024 37548137