Thầy Minh chia sẻ về các nguyên tắc xét tuyển của Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội