TUẦN 12, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 12, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020

THỨ HAI, 14/9/2020

 

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với các chuyên viên văn phòng đào tạo chương trình chất lượng cao.

Thành phần tham dự: bà Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT); cán bộ chuyên viên các khoa đào tạo chương trình CLC.

15:30 – 17:00, tại P.410, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi chia sẻ về truyền thông tuyển sinh và tổ chức đào tạo giữa Khoa ĐT&BDNN và Khoa SĐH.

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ khoa SĐH; đại diện BCN và cán bộ liên quan của khoa ĐT&BDNN.

20:30 – 22:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

THỨ BA, 15/9/2020

 

8:30 – 10:00, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về xây dựng video kỷ niệm 65 năm thành lập Trường.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Lệ Thủy, Đào Quang Trung (TT.CNTT-TT&HL), Vũ Văn Hải,  Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Hoàng Thị Mai Phương (BM.Ả Rập).

  10:30 – 12:00, tại Teams Meeting 

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS đợt 3 (Webinar 3). 

Nội dung:

–         Phụ nữ lãnh đạo- mô hình lãnh đạo cân bằng (BCV: Nguyễn Thị Quỳnh Yến – TT.KT)

–          Review sách “3 chàng ngốc” những câu chuyện về một trường đại học (BCV: Nguyễn Văn Đoàn – P.CT&CTHSSV)

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị trực Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa; Tổ trưởng, Tổ phó Trường THPT CNN, THCS NN; BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; cán bộ và giảng viên quan tâm.                                                          

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự buổi làm việc về triển khai hoạt động phát triển văn hóa đọc cho sinh viên.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh, Nguyễn Thị Thanh Bình (TT.CNTT-TT&HL) và đại diện ĐTN.

20:30 – 22:00, tại Teams Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm xây dựng các hoạt động đáp ứng Khung năng lực phẩm chất của học sinh Trường THCS NN.

Thành phần tham dự: bà Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN) và nhóm chuyên trách theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ TƯ, 16/9/2020

 

8:30 – 10:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm chuyên trách điều chỉnh chương trình đào tạo chất lượng cao khoa Sư phạm Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: cán bộ tham dự theo Quyết định của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long gặp mặt các viên chức, người lao động là nam sinh trong độ tuổi nhập ngũ năm 2020.

Thành phần tham dự: các ông: Cù Thanh Nghị (P.TCCB), Phạm Đình Lượng (P.QT), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV).

15:30 – 17:00, tại Phòng HĐ Trường THPT CNN

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trường THPT CNN về công tác tổ chức giảng dạy năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thành Văn, Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN).

THỨ NĂM, 17/9/2020

 

8:30, tại HT tầng 1 Sunwah

PHT. Hà Lê Kim Anh dự lễ tổ chức tốt nghiệp và trao bằng thạc sỹ cho học viên lớp thạc sỹ liên kết giữa Trường ĐHNN và Trường Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) khóa 28.

Thành phần tham dự: cán bộ và chuyên viên Khoa SĐH và khách mời.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm triển khai khóa tập huấn “Nhà giáo dục truyền cảm hứng cho trường phố thông liên cấp Ngôi sao”.

Thành phần tham dự: Nhóm chuyên trách theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 10:30 – 12:00, tại Teams Meeting 

Ban giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS đợt 3 (Webinar 4). 

Nội dung:

–          Review sách “Lãnh đạo và sự tự lừa dối” (BCV: Dương Khánh Linh – TT.CNTT-TT&HL)

–          Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới – Thích Nhất Hạnh (BCV: Nguyễn Thúy Lan – P.ĐT)

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị trực Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa; Tổ trưởng, Tổ phó Trường THPT CNN, THCS NN; BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường; Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; cán bộ và giảng viên quan tâm.                                                          

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về triển khai sử dụng thư viện số cho học sinh THCS và THPT.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Phú Chiến, Ngô Bích Đào, Hoàng Thị Minh Nguyệt (Trường THCS NN);  Lại Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Hồng Quang (Trường THPT CNN);  Khoa Anh Việt, Dương Thị Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 17:00, tại Yên Bái

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái (theo Đề án Bộ Nội vụ).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN).

(Xe đón lúc 6:00 tại sân nhà A1)

THỨ SÁU, 18/9/2020

 

8:00 – 17:00, tại Yên Bái

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái (theo Đề án Bộ Nội vụ).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN).

8h30, tại Nhà khách ĐHQGHN (Ba Vì) – Cả ngày

Hiệu trưởng dự Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

9:00 – 10:00, tại Homies A2

PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự lễ Khai trương Homies A2.

Thành phần tham dự: Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch Công đoàn Trường, lãnh đạo đơn vị: Phòng QT, Trung tâm TTPTNL (TTPTNL chuẩn bị khánh tiết) và đại diện lãnh đạo công ty Samsung, Quỹ Korea Foundation.

 

THÔNG BÁO-NHẮC VIỆC

  1. KHCN thực hiện công văn số 2523/ĐHQGHN-KHCN ngày 04/9/2020 về việc góp ý Dự thảo Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN, hạn nộp góp ý, đề xuất trước ngày 20/9/2020.
  2. Thứ Sáu, 18/9/2020, tại P.410, A1: tiếp đoàn Viện Đảm bảo Chất lượng tới kiếm tra kỹ thuật, công tác chuẩn bị AUN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt,Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH); lãnh đạo Phòng QT và ông Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐBCL.