Cách thức tính điểm xét tuyển vào Trường ĐHNN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội