tình nguyện – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tình nguyện

[Giới thiệu] CLB Ngoại ngữ xanh GUC

CLB NGOẠI NGỮ XANH GUC   “Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn vui chơi khoẻ, thì yêu GUC nè”   GUC stands for Green ULIS Club, chúng mình đến với Trái Đất và định cư tại trường Đại học Ngoại Ngữ với sứ mệnh

[Giới thiệu] CLB Niềm tin ánh sáng

Giới thiệu về Câu lạc bộ Niềm tin ánh sáng của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. [All about Niềm Tin Ánh Sáng – MU] Dành cho những bạn nào yêu thích và muốn tìm hiểu về CLB Niềm