[Video] Giới thiệu về hoạt động Đoàn – Hội và các CLB – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Giới thiệu về hoạt động Đoàn – Hội và các CLB

Xin mời các bạn xem clip chứa đựng cả một thế giới sôi động, đa màu sắc, đa văn hóa của ULIS:

  • 9 Khoa/Bộ môn với 9 Ban Chấp hành siêu nhiệt huyết, tài năng, trách nhiệm.
  • 33 CLB ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau.