tình nguyện – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tình nguyện

ULIS Campus Tour và giấc mơ ULIS

Ngày 5/6/2022 vừa qua, Chương trình ULIS Campus Tour do Hyundai Jump School phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã diễn ra thành công với nhiều cảm xúc và trải nghiệm ý nghĩa. Chương trình có sự tham gia của 130