20232024.tuan06 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20232024.tuan06

Lễ công bố Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng

Ngày 8/8/2023, tại hội trường Nguyễn Văn Đạo đã diễn ra Lễ công bố Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến dự buổi