20222023.tuan22 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan22

Thông báo về Hội thảo Quốc tế “Đổi mới sáng tạo tại các trường Đại học: Mô hình phát triển thực tiễn và Hợp tác các bên liên quan”

Ban tổ chức trân trọng kính mời các Thầy cô, các nhà nghiên cứu, các em sinh viên và các tổ chức ĐMSTKN trong Trường Đại học cùng doanh nghiệp, tổ chức xã hội bên ngoài tham dự Hội thảo Quốc tế “Đổi mới sáng