Thông báo về Hội thảo Quốc tế “Đổi mới sáng tạo tại các trường Đại học: Mô hình phát triển thực tiễn và Hợp tác các bên liên quan” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Hội thảo Quốc tế “Đổi mới sáng tạo tại các trường Đại học: Mô hình phát triển thực tiễn và Hợp tác các bên liên quan”

Ban tổ chức trân trọng kính mời các Thầy cô, các nhà nghiên cứu, các em sinh viên và các tổ chức ĐMSTKN trong Trường Đại học cùng doanh nghiệp, tổ chức xã hội bên ngoài tham dự Hội thảo Quốc tế “Đổi mới sáng tạo tại các trường Đại học: Mô hình phát triển thực tiễn và Hợp tác các bên liên quan”. Sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện của Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” (UNC2023).
Thông tin chi tiết như sau:
1. Mục đích, dự kiến kết quả
– Xây dựng bức tranh tổng thể đa dạng về hoạt động ĐMST của GV và SV tại các trường ĐH trong và ngoài nước hiện nay
– Gợi ý các hoạt động hợp tác kết nối với đối tác bên ngoài trường về mô hình hợp tác ĐMST giữa 3 bên: GV-SV- Doanh nghiệp, Tổ chức XH
– Đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự phát triển về ĐMST của GV ở các Trường ĐH hiện nay.
Kết quả: Hội thảo tập hợp những chia sẻ kinh nghiệm của các trường Đại học Quốc tế và Việt Nam trong kinh nghiệm triển khai công tác đổi mới sáng tạo và mong muốn tập hợp các chuyên gia, doanh nghiệp cùng người Việt ở nước ngoài tham gia mạng lưới mentor hỗ trợ giảng viên trong đổi mới sáng tạo và phát triển, thúc đẩy tinh thần – văn hóa khởi nghiệp trong sinh viên
2. Cơ quan tổ chức
Cơ quan đăng cai tổ chức: Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan phối hợp tổ chức: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
Đơn vị tài trợ: Trung tâm hỗ trợ Nghiên cứu châu Á- Đại học Quốc gia Hà Nội
3. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo
– Thời gian: Ngày 17 tháng 12 năm 2022
– Địa điểm tổ chức: Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC Hà Nội, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Hình thức và công nghệ tổ chức (nếu là hội nghị, hội thảo trực tuyến): Trực tiếp và trực tuyến
5. Đường link đăng kí tham dự: https://bit.ly/HTDMST_1712
Trân trọng kính mời!