[Video] Thư viện sách di động ULIS lên sóng VTV – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Thư viện sách di động ULIS lên sóng VTV

Phóng sự về thư viện sách di động tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN lên sóng bản tin của VTV: