20212022.tuan29 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan29

ULIS đồng tổ chức chương trình Sáng tạo toàn cầu cùng ĐH HEC, Montreal và ĐH Ngoại thương, tạo sân chơi quốc tế cho giảng viên và sinh viên

Ngày 10/01/2022, Social Business Creation – Vietnam Hub dưới sự quản lý của Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Ngày hội thông tin và kết nối: Kick-off Day trong khuôn khổ cuộc thi Sáng tạo Kinh doanh Xã hội – Social

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Long và COP Ngoại ngữ chuyên ngành: “Sống chậm”, “thiền”, “thực” với mong muốn “Cho đi và nhận lại”

Ngày 17/11/2021, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã ký quyết định về việc thành lập Cộng đồng chuyên môn Ngoại ngữ chuyên ngành tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cộng đồng gồm 15 thầy cô trong và ngoài trường