20192020.tuan32 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20192020.tuan32

Hiệu trưởng Sinh viên ULIS lên sóng VTV

Trong chương trình Bản tin thế hệ số phát sóng ngày 03/02/2020 của VTV6, Hiệu trưởng Sinh viên ULIS Hoàng Thị Minh Nguyệt đã được nhắc đến như một đảng viên trẻ, một thủ lĩnh Đoàn Hội tiêu biểu với mong muốn tổ chức nhiều

Thông báo số 2 về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian trở lại Trường giảng dạy và học tập của HSSV, học viên cao học và nghiên cứu sinh

Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Công điện số 121/CĐ-CP ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; thực hiện