Hiệu trưởng Sinh viên ULIS lên sóng VTV – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hiệu trưởng Sinh viên ULIS lên sóng VTV

Trong chương trình Bản tin thế hệ số phát sóng ngày 03/02/2020 của VTV6, Hiệu trưởng Sinh viên ULIS Hoàng Thị Minh Nguyệt đã được nhắc đến như một đảng viên trẻ, một thủ lĩnh Đoàn Hội tiêu biểu với mong muốn tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng một trường học hạnh phúc.