Thông báo về việc điều chỉnh ngày thi thử lớp 10 THPT CNN đợt 1 năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội