Khoa Sư phạm tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Sư phạm tiếng Anh

Đơn vị Khoa Sư phạm tiếng Anh

Faculty of English Language Teacher Education

Địa chỉ Tầng 2 nhà B2 – văn phòng khoa: P206 – B2
Số điện thoại 02466867726
Website http://felte.ulis.vnu.edu.vn
 
Trưởng khoa Phó trưởng khoa Phó trưởng khoa
Tiến sĩ Vũ Hải Hà Thạc sĩ Phùng Thị Kim Dung Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh

 

CHỨC NĂNG

  • Đào tạo chuyên ngành sư phạm tiếng Anh và tiếng Anh ở bậc cử nhân các hệ chuẩn, hệ chất lượng cao, và hệ cử tuyển; đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh và các lĩnh vực liên quan.
  • Tiến hành nghiên cứu ở lĩnh vực khoa học giáo dục ngoại ngữ.
  • Tham gia công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu tại các Khoa chuyên về Anh ngữ khác của Nhà trường.

NHIỆM VỤ

  • Giảng dạy toàn bộ các môn thuộc chuyên ngành giáo dục sư phạm tiếng Anh bậc cử nhân.
  • Giảng dạy toàn bộ các môn ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh và các lĩnh vực liên quan.
  • Tiến hành nghiên cứu khoa học các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ;
  • Giảng dạy, nghiên cứu và tham gia các hoạt động đào tạo khác tại các Khoa Tiếng Anh và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh.
  • Tham gia giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh ở các khoa khác theo năng lực của cán bộ và điều động của Hiệu trưởng.