Phổ biến những điểm mới trong Quy chế đào tạo đại học theo Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN cho cán bộ và sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phổ biến những điểm mới trong Quy chế đào tạo đại học theo Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN cho cán bộ và sinh viên

Ngày 21/2/2023, Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tập huấn triển khai Quy chế đào tạo đại học theo Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN cho cán bộ và toàn thể sinh viên QH2022.

Tham sự buổi tập huấn có Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Đào tạo và đông đảo cán bộ, sinh viên ULIS.

Phát biểu trong chương trình tập huấn, Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh cho biết đã có nhiều sự đổi mới trong Quy chế đào tạo đại học theo Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN so với Quy chế trước đó. Nhà trường sẽ nghiên cứu, theo sát các hướng dẫn của ĐHQGHN để kịp thời thông báo, hỗ trợ việc dạy và học theo Quy chế mới.

​​

Trong phần tập huấn, đại diện Phòng Đào tạo đã chia sẻ những điểm nổi bật và đặc biệt là các điểm mới của Quy chế 2626. Với khóa QH2022, đây là những sinh viên đầu tiên áp dụng theo quy chế này và sẽ theo suốt các em cho đến khi tốt nghiệp.

Quy chế đào tạo được ban hành kèm theo Quyết định 3626 của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 21/10/2022 so với quyết định 5151 đã được áp dụng từ năm 2014 có nhiều điểm mới. Ví dụ, có thể thấy số điều trong quy chế đào tạo 3626 này tăng lên nếu trong quyết định 5115, chỉ có 9 chương 47 điều thì hiện tại trong 3626 lên 9 chương 51 điều. Ngoài ra còn một số khái niệm trong đó cũng đã được thay đổi nội hàm cách tương đối đáng kể.

Nếu trước đây các học phần ngoại ngữ được coi là môn điều kiện và không tính điểm GPA thì trong quyết định 3626 quy định cụ thể trong điều 5, thì các học phần ngoại ngữ trở thành bắt buộc và có tính vào điểm trung bình môn học. Và sẽ chỉ còn học phần Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, các kỹ năng bổ trợ là học phần điều kiện không tính điểm. Điều này phản ánh những yêu cầu của chuẩn đầu ra đối với sinh viên hiện nay từ đó nhấn mạnh vào năng lực chuyên môn thể hiện thông qua phần nào kỹ năng nghiên cứu khoa học cũng như năng lực hội nhập quốc tế của sinh viên.

Nếu trước đây sinh viên chỉ có tối đa là 6 năm để hoàn thành khóa học thì hiện nay theo quy chế mới, thời gian học tối đa của sinh viên Đại học chính quy sẽ là 8 năm ( điều 17 trong quy chế đào tạo 3626).

Chương trình khép lại với phần hỏi đáp giữa sinh viên và thầy cô.

Truy cập tài liệu tập huấn tại: https://bit.ly/tlsv3626

Tuyết Nhi-ULIS Media