hoạt động sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: hoạt động sinh viên

Dấu ấn Hội làng U 2023

Ngày 08 – 09/01/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chương trình “Hội làng U 2023”. “Hội làng U” được tổ chức nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên Việt

Mạn đàm về tra cứu trong dịch thuật

Ngày 28/12/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức mạn đàm về tra cứu trong dịch thuật. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tọa đàm thư viện định kỳ do Trung tâm CNTT-TT&HL thực hiện