[Video] Thông tin tuyển sinh đại học ULIS 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Thông tin tuyển sinh đại học ULIS 2020

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu video Thông tin tuyển sinh đại học năm 2020 của Nhà trường: