Đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản về Đảm bảo chất lượng, Kết nối và phục vụ cộng đồng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản về Đảm bảo chất lượng, Kết nối và phục vụ cộng đồng

Để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu về đảm bảo chất lượng cũng như kết nối và phục vụ cộng đồng, Đảng uỷ/Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng 3 dự thảo văn bản về Đảm bảo chất lượng, Kết nối và phục vụ cộng đồng giai đoạn 2023-2028. Trên cơ sở đó, Hội nghị đóng góp ý kiến cho các văn bản trên đã được tổ chức vào ngày 21/2/2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng uỷ viên, thành viên Hội đồng trường và trưởng các đơn vị trực thuộc. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông cho biết việc xây dựng 3 văn bản về Đảm bảo chất lượng, Kết nối và phục vụ cộng đồng giai đoạn 2023-2028 rất quan trọng và sẽ góp phần định hướng sự phát triển của Nhà trường thời gian tới. Hội nghị hy vọng sẽ thu được nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện 3 văn bản này.

Tại Hội nghị, đại diện Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã trình bày dự thảo “Kế hoạch tổng thể về đảm bảo chất lượng Trường giai đoạn 2023-2023”, trong đó có chỉ ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và những kế hoạch cụ thể với tiêu chí đảm bảo Nhà trường luôn chủ động nắm bắt cơ hội, điều chỉnh, thích ứng, cải cách và phát triển. 

Đồng thời, đại diện Phòng HTPT đã trình bày dự thảo “Chiến lược kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường giai đoạn 2023-2028” và “Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường.” Dự thảo nêu rõ phạm vi kết nối và phục vụ cộng đồng là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động; Chính quyền các cấp; Cộng đồng quốc tế. Đồng thời cũng đề ra những mục tiêu hướng tới nhằm kết nối và phục vụ cộng đồng ở năm lĩnh vực và hoạt động khác nhau: Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; lĩnh vực tư vấn; lĩnh vực hỗ trợ người học; hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện.

Góp phần làm cho Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp là những đóng góp tích cực, giá trị của các đồng chí tham dự để các kế hoạch cũng như các văn bản hoạt động được hoàn thiện và sớm đi vào áp dụng.

Một số hình ảnh khác:

Mai Phương-ULIS Media