Lịch sự kiện và hoạt động nổi bật của ULIS năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch sự kiện và hoạt động nổi bật của ULIS năm 2019

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, sau khi lấy ý kiến của các đơn vị, Hiệu trưởng thông báo các sự kiện và hoạt động của Nhà trường trong năm 2019 để các đơn vị chủ động triển khai, phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:

  1. Những sự kiện và hoạt động của Trường:
Ngày Sự kiện Nội dung
Tháng 01 06/01 Kì thi thử tuyển sinh lớp 10 THPT CNN đợt 1
09/01 – Hội chợ việc làm sinh viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN

– Họp giao ban công tác tháng 01

– Ngày truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam

19/01 Kì thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
25/01 Hội nghị tổng kết năm 2018
Tháng 2 13/2 Họp giao ban công tác tháng 02
24/02 Kì thi thử tuyển sinh lớp 10 THPT CNN đợt 2
 

 

 

Tháng 3

 

8/3 – Ngày Quốc tế Phụ nữ

– ULIS Team building Day

13/3 Hội nghị giao ban công tác Quý I
20/3 Kỷ niệm ngày quốc tế Pháp ngữ
23/3 Kì thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
24/3 Kì thi thử tuyển sinh lớp 10 THPT CNN đợt 3
25/3 ULIS Japan Day
26/3 – Ngày hội Sinh viên Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp lần thứ 4 (FIRE 4)

– Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Tháng 4

 

10/4 Họp giao ban công tác tháng 4
21/4 Kì thi thử tuyển sinh lớp 10 THPT CNN đợt 4
26/4 Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”
Tháng 5

 

08/5 Họp giao ban công tác tháng 5
18/5 Kì thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
26/5 Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT CNN năm 2019
Tháng 6 12/6 Hội nghị giao ban công tác Quý II
Tháng 7

 

05/7 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
07/7 Kì thi năng lực tiếng Nhật
10/7 Họp giao ban công tác tháng 7
20/7 Kì thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
Tháng 8

 

07/8 Họp giao ban công tác tháng 8
08/8 Hội nghị CCVC và tổng kết năm học 2018-2019
Tháng 9 11/9 Hội nghị giao ban công tác Quý III
18-22/9 Hội thảo quốc tế lần thứ 6 của Hiệp hội Khảo thí Ngoại ngữ Châu Á và diễn đàn chuyên môn về khảo thí tiếng Anh Châu Á lần thứ 21.
21/9 Kì thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
26/9 Hội nghị công tác HSSV
Tháng 10

 

09/10 Họp giao ban công tác tháng 10
20/10 Ngày Phụ nữ Việt Nam
26/10 Hội thảo khoa học quốc gia dành cho nghiên cứu sinh và  học viên cao học GRS.
Tháng 11

 

10/11 ULIS Korea Day
13/11 Họp giao ban công tác tháng 11
20/11 Ngày Nhà giáo Việt Nam
23/11 Kì thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
Tháng 12

 

01/12 Kì thi năng lực tiếng Nhật
11/12 Hội nghị giao ban công tác Quý IV
18/12 Ngày quốc tế tiếng Ả Rập
20/12 Hội nghị chuyền đề về Hợp tác phát triển

  2.Ngày nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (theo Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội). Sinh viên nghỉ theo lịch năm học.

STT Sự kiện Ngày nghỉ
Tết Dương lịch 2019 Từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019 (đi làm bù ngày 05/1/2019)
2. Tết Nguyên Đán 2019 Từ ngày 02/02 đến hết ngày 10/2/2019
3. Giỗ Tổ Hùng Vương 2018 (10/3 âm lịch) Từ ngày 13/4 đến hết ngày 15/4/2019
4. Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 Từ ngày 27/4 đến hết ngày 01/5/2019  (đi làm bù ngày 04/5/2019)
5. Quốc khánh 02/9 Từ ngày 31/8 đến hết ngày 02/9/2019