LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (từ ngày 29.5 đến ngày 04.6.2017) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (từ ngày 29.5 đến ngày 04.6.2017)

THỨ HAI, 29.5.2017

 • 8h00 -9h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 8h00 tại Trường THPT CNN: Tổ chức Lễ bế giảng năm học 2016-2017.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu; toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và khách mời.

 • 10h00-11h30 tại phòng 201, A1: Làm việc với Công ty Cổ phần thực phẩm Tấn Hân, Đài Loan về việc tiếp nhận sinh viên Khoa NN&VH Trung Quốc thực tập tại Doanh nghiệp.

Thành phần: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), ông Phạm Minh Tiến (Trưởng khoa NN&VH Trung Quốc), ông Vũ Văn Hải (Trưởng phòng CT&CTHSSV), bà Nguyễn Huyền Trang (Giám đốc TT. HTSV).

 • 15h00-16h00 tại phòng 301, A1: Họp về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2017.

Thành phần: Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ theo Quyết định của Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản trị, Trưởng phòng HCTH, chuyên viên phụ trách tuyển sinh của Phòng Đào tạo.

THỨ BA, 30.5.2017

THỨ TƯ, 31.5.2017

 • 14h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN và Ban Giám đốc.
 • 19h00-22h00 tại Học viện Khoa học Quân sự: Tham dự Chương trình Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Học viện Khoa học Quân sự.

Thành phần: Đại diện Đảng ủy – Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn TN Trường, Đội văn nghệ của Đoàn TN Trường.

THỨ NĂM, 01.6.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00-11h30 tại HT tầng 2, Sunwah: Hội thảo chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và những hướng đi mới tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 • 8h00-11h30 tại các giảng đường: Khảo sát thực trạng cơ sở vật chất trong toàn Trường.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo phòng Quản trị, Bí thư Đoàn Thanh niên  Trường.

 19h30-21h00 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: Công đoàn Trường phối hợp với Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức biểu diễn kịch thiếu nhi và tặng quà (Chương trình hài kịch dành cho thiếu nhi “Nữ hoàng băng giá”)

Thành phần: Các cháu thiếu nhi từ 14 tuổi trở xuống (sinh từ ngày 01/6/2003 đến nay), là con của cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội của Nhà trường.

THỨ SÁU, 02.6.2017

 • 14h00-15h00 tại phòng 410, A1: Tập huấn Ban chỉ đạo Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2017.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách tuyển sinh của Phòng Đào tạo, Trưởng điểm thi, Trưởng Thư ký, Thư ký, cán bộ Phòng Thanh tra và Pháp chế.

THỨ BẢY, 03.6.2017

 • 7h00 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ của Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ 2017.

Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách tuyển sinh của Phòng Đào tạo; cán bộ coi thi 1, cán bộ coi thi 2 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 • 7h45 tại các điểm thi Trường ĐHNN: Tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2017 (thời gian làm việc theo lịch của Hội đồng thi).

Thành phần: Toàn Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 • Phòng Thanh tra và Pháp chế thực hiện công văn số 1640/ĐHQGHN-TT&PC về việc chuẩn bị nội dung tập huấn công tác pháp chế năm 2017,  hạn trước ngày 29/5/2017.
 • Phòng Quản trị thực hiện công văn số 1583/ĐHQGHN-XD về phòng cháy, chữa cháy cho các đơn vị tại khu vực Xuân Thủy, hạn báo cáo trước ngày 30/5/2017.
 • Phòng TCCB đầu mối phối hợp với TTCNTT&TTHL thực hiện công văn số 1668/ĐHQGHN-TCCB về báo cáo thực trạng tổ chức, nhân lực và kế hoạch công tác truyền thông của đơn vị, hạn nộp báo cáo trước ngày 30/5/2017.
 • Phòng CTHSSV thực hiện công văn số 1571/ĐHQGHN-CTHSSV về chương trình học bổng Lawrence S. Ting năm học 2017-2018, hạn nộp danh sách và hồ sơ xét nhận học bổng trước ngày 31/5/2017.
 • Từ ngày 29/5-01/6/2017:  Phòng TCCB tổ chức nghỉ hè cho CBVC đơn vị.