Lịch tuần 32 (từ ngày 20/3-26/3/2017) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch tuần 32 (từ ngày 20/3-26/3/2017)

THỨ HAI, 20.3.2017

 • 8h30 tại Nhà C, Bộ GD&ĐT: Hiệu trưởng dự họp nhóm chuyên gia xây dựng báo cáo tổng thể về đào tạo từ xa của Việt Nam.
 • 8h00 tại phòng 509, A1: Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên các trường đại học. (Lớp học thứ 2,4,7, CN hàng tuần từ 20/3-20/4/2017)

Thành phần: Trưởng phòng TCCB, các giảng viên theo Quyết định số 507/QĐ-ĐHNN ngày 10/3/2017 của Hiệu trưởng.

 • 9h00-10h00 tại HT 2, Sunwah: Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng Tiếng Trung cho công chức Tổng cục Hải quan.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng HTPT, BCN Khoa NN&VH Trung Quốc, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Ngoại ngữ Wenzao (Đài Loan), đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan và khách mời (theo giấy mời).

 • 10h00 – 10h30 tại phòng 301, A1: Làm việc với Trường Đại học Québec à Montréal (UQAM), Canada.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, ông Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch HĐ tư vấn HTPT), đại diện lãnh đạo phòng HTPT, BCN Khoa NN&VH Pháp.

 • 10h30-11h15 tại phòng 201, A1: Tiếp Giáo sư Song – Trường Đại học Dankook, Hàn Quốc.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo phòng HTPT, Ban chủ nhiệm và giảng viên Khoa NN&VH Hàn Quốc.

 • 14h00 -15h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.

THỨ BA, 21.3.2017

 • 8h00-10h00 tại phòng 401, A1: Hiệu trưởng làm việc với Phòng CT&CTHSSV và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng phòng KHTC, Trưởng phòng Quản trị, Giám đốc Trung tâm PTNL, đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, Nguyễn Ngọc Anh (Phó Bí thư ĐoànTN Trường), toàn thể cán bộ Phòng CT&CTHSSV và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

 • 10h00 – 12h00 tại phòng 301, A1: Họp ban phúc lợi Trường ĐHNN.

Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 544/QĐ-ĐHNN ngày 16/3/2017 của Hiệu trưởng (PHT Phạm Văn Ngọc, Nguyễn Văn Đoàn, Phạm Văn Kim, Lê Thị Khánh Trang, Hà Lê Kim Anh, Huỳnh Anh Tuấn, Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trịnh Đức Thái, Nguyễn Văn Sơn, Trần Hoa Anh).

 • 14h00 –16h00 tại phòng 301, A1: Họp triển khai xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công việc của cán bộ quản lý và cán bộ hành chính.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách Phòng Tổ chức Cán bộ, Trung tâm NCGDNN & ĐBCL.

THỨ TƯ, 22.3.2017

 • 9h00 – 11h00 tại phòng 406, A1: Tập huấn kỹ thuật Dự án Phát triển năng lực giáo viên theo hướng kết hợp – Blended Teacher Development Project.

Thành phần: TS. Diana Dudzik và nhóm nghiên cứu.

 • 14h00 tại phòng 101, A3: Họp kiểm tra công tác luận văn, luận án.

Thành phần: PHT. Ngô Minh Thủy, lãnh đạo và chuyên viên Khoa Sau đại học, đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra và Pháp chế, toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 595/QĐ- ĐHQGHN ngày 24/02/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.

 19h00 tại Học viện Khoa học Quân sự: Tham dự dạ hội tiếng Anh chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM và 60 năm ngày thành lập Học viện Khoa học Quân sự.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng HTPT, Phòng CT&CTHSSV, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa NN&VHCNNTA, Khoa Tiếng Anh.

THỨ NĂM, 23.3.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 9h00 – 11h30 tại phòng 509, A1: Tổ chức Hội thảo “Teaching Reading” của Dr. James Chapman, Trường ĐH Massey, New Zealand.

Thành phần: Phòng KHCN, đại biểu mời và các giảng viên quan tâm.

THỨ SÁU, 24.3.2017

 • 8h00-10h00 tại phòng 301, A1: Họp công tác phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 2017.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị: Phòng TCCB, Phòng Đào tạo, Phòng HTPT, Phòng Quản trị, Phòng KHCN, Phòng  KHTC, Phòng HCTH, Phòng CT&CTHSSV, Trung tâm CNTT- TT&HL, Trung tâm NCGDNN& ĐBCL, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Khoa SĐH, Khoa ĐT&BDNN.

 • 10h00-12h00 tại phòng 401, A1: Họp Hội đồng thẩm định đề cương nghiên cứu và phương pháp điều tra xây dựng tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh mới theo mô hình bồi dưỡng GV mới (kết hợp trực tiếp và trực tuyến).

Thành phần: Toàn thể Hội đồng thẩm định theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 • 10h00-11h30 tại phòng 406, A1: Họp về phần mềm quản lý khoa học công nghệ.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Phòng KHCN, ông Khoa Anh Việt, ông Trịnh Hải Tuấn (TT. CNTT-TT&HL) và khách mời.

 • 14h00-16h00 tại phòng 410, A1: Họp duyệt công tác tổ chức Đại hội Đoàn TNCS HCM Trường lần thứ XIX.

Thành phần: Đ/c Trịnh Đức Thái (Thường vụ Đảng ủy), Thường vụ Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN và BTC Đại hội.

THỨ BẢY, 25.3.2017

 • 6h45 tại các điểm thi A2, B2, C1: Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 • 19h00 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tổ chức chương trình “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ” kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, Đoàn TN Trường, Phòng CT&CTHSSV, Trung tâm CNTT-TT&HL; giáo viên và học sinh Trường THPT CNN.

CHỦ NHẬT, 26.3.2017

 • 6h45 tại tầng 5, A2: Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng CTHSSV thực hiện CV số 862/ĐHQGHN-CTHSSV về việc hoàn thiện báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, hạn trước ngày 20/3/2017; Thực hiện CV số 771/ĐHQGHN-CTHSSV về việc chọn cử sinh viên tình nguyện hỗ trợ cho đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số tại Hà Nội, hạn trước 15h30 ngày 20/3/2017; Thực hiện CV số 813/ĐHQGHN-CTHSSV về việc xét cấp học bổng Lawrence S. Ting học kỳ 2 năm học 2016-2017, hạn trước ngày 22/3/2017.
 2. TT. CNTT-TT&HL (đầu mối) phối hợp với phòng ĐT, KHCN thực hiện Công văn số 92/TTTV về việc bổ sung cơ sở dữ liệu, hạn trước ngày 20/3/2017.
 3. Phòng QT đầu mối phối hợp với phòng KHTC thực hiện công văn số 848/ĐHQGHN-XD về việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án thành phần thuộc dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc, hạn trước ngày 21/3/2017.