LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (TỪ 23.01 ĐẾN 29.01.2017) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (TỪ 23.01 ĐẾN 29.01.2017)

THỨ HAI, 23.01.2017

  • 8h00-9h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
  • 8h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp ĐHQG chấm luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Ngọc Liên, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo quyết định số 2305/QĐ-ĐHNN ngày 21/12/2016 của Hiệu trưởng.

 14h00-16h00 tại phòng 406, A1: Họp Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHQGHN mã số QGTĐ.13.13 “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo nhiệm vụ chiến lược tại Đại học Quốc gia Hà Nội”, do TS. Huỳnh Anh Tuấn chủ trì.

Thành phần: Thành viên Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 4348/QĐ-ĐHNN ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng và các cán bộ quan tâm.

 THỨ BA, 24.01.2017

  • 8h00-10h00 tại phòng 406, A1: Họp Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHQGHN mã số QGTĐ.13.14 “Ứng dụng lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào dịch Pháp – Việt”, do PGS.TS. Đinh Hồng Vân chủ trì.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, thành viên Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 4349/QĐ-ĐHNN ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng và các cán bộ quan tâm.

THỨ TƯ, 25.01.2017

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

  1. Phòng TCCB, Phòng Đào tạo, Khoa SĐH, Khoa ĐT&BDNN thực hiện CV số 156/ĐHQGHN-ĐT ngày 17/01/2017 v/v báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 và gửi về Phòng HCTH chậm nhất 16h00 ngày 23/01/2017.
  2. Phòng Quản trị thực hiện các Công văn số 23/HD-BCH v/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2017, hạn trước ngày 25/01/2017; Thực hiện CV số 24/HD-BCH v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch quân sự – quốc phòng địa phương năm 2017, hạn trước ngày 24/01/2017;  Thực hiện CV số  22/BCH-TM: Xây dựng kế hoạch năm 2017, hạn trước ngày 24/01/2017.
  3. Trung tâm NCGDNN&ĐBCL thực hiện Công văn số 174/ĐHQGHN-ĐBCL v/v thu thập dữ liệu xếp hạng QS Châu Á 2017, hạn trước ngày 26/01/2017.
  1. Từ ngày 26/01- 01/02/2017: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Đề phòng chống chập điện, cháy nổ, an ninh đề nghị các đơn vị kiểm tra trang thiết bị trước khi giao nhận niêm phong.