Các sự kiện sắp diễn ra trong năm 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Các sự kiện sắp diễn ra trong năm 2018

Các sự kiện sắp diễn ra trong năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội:

– Kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ

– Kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Anh (nay là Khoa SPTA, Khoa NN&VHCNNTA, Khoa Tiếng Anh)

– Hội thảo quốc tế One Asia Convention in Hanoi 2018

– Ngày hội Sinh viên Sáng tạo – Khoa học – Khởi nghiệp 2018 (ULIS F.I.R.E 3)

– Hội thảo Quốc gia 2018 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”: 10/4

– Hội thảo khoa học quốc tế dành cho Học viên cao học và nghiên cứu sinh 2018