Lịch công tác – Tuần 20 từ ngày 26.12.2016 đến ngày 01.01.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch công tác – Tuần 20 từ ngày 26.12.2016 đến ngày 01.01.2017

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 !

THỨ HAI, 26.12.2016

 • 8h00-9h00 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 14h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Ngô Thị Minh Thu, Khóa 21, chuyên ngành LL&PP dạy học tiếng Nga.

Thành phần: Thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng, các cán bộ và học viên, NCS quan tâm.

 • 14h00-17h00 tại phòng 410, A1: Họp triển khai hệ thống Quản lý KHCN.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo và cán bộ Phòng KHCN, ông Khoa Anh Việt (GĐ TT.CNTT-TT&HL), ông Trịnh Hải Tuấn (PGĐ TT.CNTT-TT&HL), ông Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL).

 • 14h00 tại phòng 208A, A1: Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm Khảo thí.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Ban Giám đốc Trung tâm Khảo thí.

 

THỨ BA, 27.12.2016

 • 8h00 tại Đề án NNQG2020: Hiệu trưởng làm việc với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.
 • 8h30 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Trần Hoài Anh, Khóa 19, chuyên ngành LL&PP dạy học tiếng Pháp.

Thành phần: Thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng, các cán bộ và học viên, NCS quan tâm.

 • 14h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Cao Thị Thùy Lương, Khóa 21, chuyên ngành LL&PP dạy học tiếng Nga.

Thành phần: Thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng, các cán bộ và học viên, NCS quan tâm.

 • 14h30-16h30 tại phòng 410, A1: Hội nghị kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý và đánh giá tổ chức cơ sở Đảng Trường ĐHNN năm 2016.

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường và tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

 

THỨ TƯ, 28.12.2016

 • 8h00-10h00 tại phòng 410, A1: Họp triển khai hệ thống website mới.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long; lãnh đạo và cán bộ phụ trách thông tin các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng KHCN, Phòng HTPT, Phòng CT&CTHSSV,  Phòng HCTH, Khoa SĐH, Khoa ĐT&BDNN, Trung tâm NCGDNN & ĐBCL; Trung tâm CNTT-TT&HL: ông Khoa Anh Việt, ông Trịnh Hải Tuấn, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Lê Quốc Quân.

 • 8h00-10h00 tại phòng 401, A1: Họp tổ biên soạn dự thảo điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Phạm Văn Ngọc, các ông, bà: Nguyễn Văn Đoàn (CTCĐ), Lê Thị Khánh Trang (Trưởng P.KHTC), Trịnh Đức Thái (Trưởng P.TCCB), Hà Lê Kim Anh (Trưởng P.ĐT), Lâm Quang Đông (Trưởng P.KHCN), Nguyễn Thị Bích Ngọc (Phó Trưởng K.ĐT&BDNN), Hoa Ngọc Sơn (Giám đốc TT.GDQT), Phạm Minh Tiến (Trưởng K.NN&VH Trung Quốc).

 • 8h30-16h30 tại HT tầng 2, Nhà Sunwah: Buổi tọa đàm của chuyên gia Đại học Sư phạm Hoa Đông, Thượng Hải, Trung Quốc (Tọa đàm ngày 28/12-29/12/2016).

Thành phần: Cán bộ, giảng viên khoa NN&VH Trung Quốc và NCS, học viên cao học.

 • 14h00-14h45 tại phòng 301, A1: Họp tổng kết tổ chức Hội thảo “Diễn đàn các nhà lãnh đạo nữ của Chương trình hạ nguồn sông MêKông”.

Thành phần: Toàn thể thành viên theo Quyết định 1945/QĐ-ĐHNN ngày 27/10/2016 của Hiệu trưởng.

 • 15h00-17h00 tại phòng 410, A1: Họp triển khai tổ chức Hội chợ việc làm năm 2017.

Thành phần: Toàn thể thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHNN ngày 10/11/2016 và  số 2195/QĐ-ĐHNN ngày 08/12/2016 của Hiệu trưởng.

 

THỨ NĂM, 29.12.2016

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00 tại Hòa Lạc(cả ngày): Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và tập huấn công tác Đảng do Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (Xe xuất phát lúc 6h30 tại sân Nhà A1).

Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, Văn phòng Đảng ủy.

 

THỨ SÁU, 30.12.2016

 • 8h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: Đồng chí BTĐU Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 • Khoa Sau đại học thực hiện Công văn số 6141/BGDĐT-GDĐH v/v thông báo kết thúc tuyển sinh trình độ TS theo Đề án 911, thời hạn trước ngày 31/12/2016.
 • Thứ Hai, ngày 02/01/2017: Nghỉ bù ngày Tết dương dịch (01/01/2017).