LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30, từ ngày 06/3 đến 12/3/2017) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30, từ ngày 06/3 đến 12/3/2017)

THỨ HAI, 06.3.2017

 • 8h00 -9h00 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 9h00-9h30 tại phòng 410, A1: Công bố các Quyết định về tổ chức cán bộ ở Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ và Trung tâm Giáo dục Quốc tế.

Thành phần: Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng TCCB, toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa ĐT& BDNN và Trung tâm GDQT.

 • 9h30-11h00 tại phòng 401, A1: Họp triển khai dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ đánh giá năng lực của Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Phạm Văn Ngọc, PHT Nguyễn Xuân Long, ông Phạm Văn Kim, ông Nguyễn Tử Huy (Phòng QT), ông Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), ông Đỗ Minh Hoàng (Phòng HTPT); Lãnh đạo và chuyên viên Ban Quản lý các dự án – VNU.

 • 10h00-12h00 tại phòng 201, A1: Làm việc với Trường ĐH Shizuoka (Nhật Bản).

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Phòng HTPT.

 • 14h00-15h30 tại phòng 401, A1: Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm Sejong, Khoa NN&VH Hàn Quốc.

Thành phần: Hiệu trưởng, bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), bà Trần Thị Hường, Nguyễn Lệ Thu, Trần Thị Thu Phượng (Khoa NN&VH Hàn Quốc).

 • 15h00-16h30 tại phòng 301, A1: Họp về công tác Đoàn TN – Hội Sinh viên

Thành phần: Phó Bí thư Đảng ủy – PHT Ngô Minh Thủy, Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký HSV, cán bộ Đoàn chuyên trách.

THỨ BA, 07.3.2017

 • 8h00-9h30 tại phòng 301, A1: Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm NCGDNN&ĐBCL.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC) và toàn thể cán bộ Trung tâm NCGDNN&ĐBCL.

 • 8h30-10h00 tại Trường ĐH Ngoại thương HN: Làm việc với Trường Đại học Ngoại thương về việc giới thiệu các chương trình đào tạo sau đại học và quảng bá tuyển sinh sau đại học.

Thành phần: PHT. Ngô Minh Thủy, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách tuyển sinh của Khoa Sau đại học.

 • 9h00-11h00 tại phòng 410, A1: Trao đổi học thuật của Vũ Tường, Trường Đại học Oregon – Hoa Kỳ về các vấn đề Quốc tế học.

Thành phần: Các giảng viên đăng ký và khách mời.

 • 10h00-11h30 tại phòng 301, A1: Hiệu trưởng làm việc với Phòng Thanh tra và Pháp chế.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC) và toàn thể cán bộ Phòng Thanh tra và Pháp chế.

THỨ TƯ, 08.3.2017

 • 8h00-10h30 tại phòng 301, A1: Hiệu trưởng làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, bà Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), ông Nguyễn Thành Văn, bà Trần Thị Thu Nga, ông Nguyễn Phú Chiến, bà Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN).

 • 9h00-11h00 tại BQL Đề án NNQG 2020: Làm việc với Ban Quản lý Đề án NNQG 2020.

Thành phần: PHT. Nguyễn Xuân Long, toàn thể cán bộ Trung tâm NN&QTH.

THỨ NĂM, 09.3.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân tiếp cán bộ, viên chức.

THỨ SÁU, 10.3.2017

 • 8h00-10h30 tại phòng 410, A1: Họp về việc góp ý dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị.

 • 10h30 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ Khóa QHF 2013 & QHF 2014.
 • 14h00-15h30 tại phòng 101, A3: ĐHQGHN khảo sát tình hình, tiếp nhận báo cáo, thu thập tài liệu liên quan đến công tác luận văn, luận án tại Trường ĐHNN.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra và Pháp chế, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của Khoa SĐH.

 • 14h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng dự  Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng CTHSSV thực hiện công văn số 531/ĐHQGHN-CTHSSV về việc cử sinh viên tham dự Diễn đàn giáo dục AUN lần thứ 17 và ASEAN+3 lần thứ 6 và Cuộc thi Hùng biện SV 2017, hạn trước ngày 07/3/2017.
 2. Khoa SĐH phối hợp với các khoa ĐT thực hiện công văn số 623/ĐHQGHN-TT&PC về việc kiểm tra công tác luận văn, luận án, hạn trước ngày 08/3/2017.
 3. Trưởng các Phòng chức năng, các Trung tâm, VP Đảng ủy, VP Đoàn thể gửi Báo cáo kết quả công tác quý I/2017 và kế hoạch quý II/2017 về Phòng HCTH qua email phuong78dhnn@yahoo.com.vn chậm nhất ngày 09/3/2017.
 4. Phòng TCCB thực hiện công văn số 584/ĐHQGHN-TCCB về việc báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy, hạn báo cáo trước ngày 10/3/2017.
 5. Phòng HTPT thực hiện công văn đến số 230 ngày 24/2/2017 về việc cử giáo viên hỗ trợ giảng dạy tiếng Hoa, hạn trước ngày 10/3/2017.