LỊCH TUẦN 27 (Từ ngày 13/02-19/02/2017) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH TUẦN 27 (Từ ngày 13/02-19/02/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 27 TỪ NGÀY 13.02.2017 ĐẾN NGÀY 19.02.2017

THỨ HAI, 13.02.2017

 • 8h00 – 9h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 10h00 – 11h30 tại phòng 301, A1: Họp triển khai xây dựng đề án CTĐT CLC thu học phí theo Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT ngành Ngôn ngữ Nhật Bản.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng ĐT, Trưởng phòng KHTC, Trưởng khoa NN&VH Nhật Bản, chuyên viên chuyên trách của Phòng ĐT.

 • 14h00 – 16h30 tại phòng 202, ĐHQGHN: Họp trình bày các nhiệm vụ Đề án NN2020 năm 2016 (chuyển 2017) với Hội đồng thẩm định của ĐHQGHN.

Thành phần: Hiệu trưởng, các ông, bà: Vũ Thúy Quỳnh (Trưởng khoa ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Giám đốc TT.KT), Trịnh Hải Tuấn (PGĐ Trung tâm CNTT-TT&HL), Lê Thị Khánh Trang (Trưởng P.KHTC).

THỨ BA, 14.02.2017

 • 8h00 – 11h30 tại Trường ĐH Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân dân: Làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân dân.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Khảo thí, Phòng Đào tạo, Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ.

 • 8h30 tại HT Ngụy Như KonTum: PHT Ngô Minh Thủy dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Thông tin-Thư viện ĐHQGHN.
 • 8h30 – 10h30 tại HT2, Sunwah: Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở vật chất của Trường

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Phạm Văn Ngọc, lãnh đạo Phòng TCCB, Trưởng các đơn vị: Quản trị, KHTC, Thanh tra và Pháp chế, Đào tạo, HCTH, Khoa ĐT&BDNN, Trung tâm Phát triển Nguồn lực, Trung tâm GDQT, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

 • 10h00 – 11h30 tại phòng 201, A1: Tiếp Trường Đại học California State, Fullerton, Mỹ.

Thành phần: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng P.HTPT), ông Lâm Quang Đông (Trưởng P.KHCN), ông Hoa Ngọc Sơn (Giám đốc TT.GDQT), đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa Sư phạm tiếng Anh.

 • 14h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: BTĐU – Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN và Ban Giám đốc.
 • 14h00 – 16h00 tại phòng 301, A1: Họp triển khai hệ thống ôn luyện và thi thử trực tuyến.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, PGS. Nguyễn Lân Trung, các ông, bà:  Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT. CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Quỳnh Yến  (TT.KT), Lê Thị Khánh Trang (Trưởng phòng KHTC).

 • 15h30 – 17h00 tại phòng 301, A1: Họp chuẩn bị đào tạo tiếng Hàn tại Trường THPT CNN.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Trưởng phòng ĐT, Trưởng phòng TCCB,  Ban Giám hiệu Trường  THPT CNN, BCN khoa NN&VH Hàn Quốc, nhóm xây dựng CT giảng dạy tiếng Hàn như NN chuyên tại Trường THPT CNN, chuyên viên chuyên trách của Phòng ĐT.

THỨ TƯ, 15.02.2017

 • 8h00 – 10h00 tại phòng 410, A1: Họp triển khai công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN theo Hướng dẫn số 207/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy, Ttrưởng phòng ĐT, Ttrưởng phòng KHTC, Ttrưởng khoa SĐH, Giám đốc TT.KT, Ban chủ nhiệm và các Ttrưởng bộ môn của Khoa Tiếng Anh.

THỨ NĂM, 16.02.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00 -10h00 tại phòng 301, A1: Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông và Học liệu.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, bà Lê Thị Khánh Trang (Trưởng phòng KHTC), ông Phạm Văn Kim (Trưởng phòng Quản trị).

THỨ SÁU, 17.02.2017

 • 8h00 -11h00 tại phòng 101, A3: Hội đồng nghiệm thu Bộ quy trình quản lý đào tạo Sau đại học của Trường ĐHNN.

Thành phần: Các thành viên theo quyết định số 275/QĐ-ĐHNN ngày 13/01/2017 về việc nghiệm thu Bộ quy trình quản lý đào tạo Sau đại học của Trường ĐHNN.

 • 14h00 -15h30 tại phòng 301, A1: Họp về công tác tuyển sinh Tiếng Việt ngắn hạn dành cho lưu học sinh.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), bà Lê Thị Khánh Trang (Trưởng phòng KHTC), ông Hoa Ngọc Sơn (Giám đốc TT.GDQT) và chuyên viên phụ trách của Trung tâm GDQT.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 Phòng Đào tạo thực hiện CV số 334/ĐHQGHN-ĐT ngày 09/02/2017 v /v báo cáo số liệu đào tạo giáo viên, hạn trước 12h00 ngày 14/02/2017.

 1. Phòng CTHSSV thực hiện CV số 04/ĐHQGHN-ĐT về việc tiếp nhận và chi trả học bổng cho sinh viên trao đổi theo dự án EU Share giai đoạn 2 năm 2016, hạn trước ngày 17/02/2017; Thực hiện CV số 56/ĐHQGHN-ĐT về việc thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại trường Đại học Osaka, Nhật Bản, hạn trước ngày 17/02/2017.
 2. Phòng HTPT thực hiện CV số 303/ĐHQGHN-HTPT về việc lập kế hoạch đoàn ra năm 2017, hạn trước ngày 18/02/2017.

 

  TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP