Hội nghị tổng kết công tác kiểm định chất lượng Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2017-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị tổng kết công tác kiểm định chất lượng Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2017-2021

Ngày 8/9/2022 đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác kiểm định chất lượng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN giai đoạn 2017-2021.

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết lại công tác kiểm định chất lượng trong 5 năm vừa qua, đánh giá quá trình hoạt động và gợi mở phương hướng phát triển công tác này của Nhà trường trong thời gian tới. 

Tham dự hội nghị có Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị, Hội đồng tự đánh giá trường, đại diện nhóm giảng viên/nhân viên hỗ trợ, các đại biểu khách mời là cựu giáo chức, nhà tuyển dụng, cựu người học, sinh viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe TS. Nguyễn Ninh Bắc – Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng trình bày báo cáo quá trình thực hiện công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường giai đoạn 2017-2021. 

Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng Nguyễn Ninh Bắc trình bày Báo cáo tại hội nghị 

Qua phần báo cáo, các đại biểu đã cùng nhìn lại hành trình kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2021 của Nhà trường, từ việc triển khai công tác tự đánh giá, nhận kết quả thẩm định của Đại học Quốc gia Hà Nội cho đến khâu thẩm định báo cáo tự đánh giá và khảo sát chính thức. Đồng thời, báo cáo cũng chỉ  ra nhiều thuận lợi của công tác, từ giai đoạn tự đánh giá và đánh giá ngoài như có sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu nhà trường khi thực hiện, ứng dụng hiệu quả CNTT vào công tác TĐG cũng như đề cao năng lực, trách nhiệm của người tham gia viết báo cáo và sự tiếp đón, phục vụ tốt với đoàn đánh giá ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Giám đốc Trung tâm ĐBCL cũng nêu lên một số tồn tại cần khắc phục khi triển khai nhiệm vụ.

Theo báo cáo kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2021 diễn ra đợt tháng 7/2022, hầu hết các tiêu chuẩn đều được hội đồng đánh giá đánh giá tốt. Trong đó, lĩnh vực quản lý tài chính và cơ sở vật chất được được đánh giá cao nhất với 4,8 điểm. Nhìn chung, không có tiêu chuẩn nào có điểm trung bình dưới 2,00 điểm và 23/25 tiêu chuẩn đều có điểm trung bình từ 4,00 điểm trở lên. Điều này cũng thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của đoàn đánh giá ngoài với Nhà trường. 

TS. Lê Thị Huyền Trang – Phó Giám đốc Trung tâm ĐBCL báo cáo kết quả đợt đánh giá ngoài 

Tiếp sau đó, kế hoạch hậu kiểm định Trường giai đoạn 2017-2021 đã được Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông đưa ra một cách chi tiết. Các mục cần phải cải tiến sau khi kiểm định bao gồm Quản trị, quản lý; Chiến lược, chính sách; Khoa học công nghệ; Phục vụ cộng đồng và Kết quả tài chính thị trường. 

PGS.TS. Lâm Quang Đông- Phó Hiệu trưởng Nhà trường đề ra kế hoạch cải tiến hậu kiểm định 

Tại hội nghị, Nhà trường đã công bố các quyết định khen thưởng đột xuất cho những tập thể, cá nhân có đóng góp trong công tác kiểm định Trường giai đoạn 2017-2021, bao gồm: 

I/Tập thế:

  • Phòng Hành chính – Tổng hợp
  • Trung tâm Đảm bảo chất lượng
  • Phòng Kế hoạch – Tài chính

II/Cá nhân:

  1. Nguyễn Ninh Bắc (Trung tâm Đảm bảo chất lượng)
  2. Lê Thị Huyền Trang (Trung tâm Đảm bảo chất lượng)
  3. Nguyễn Đoàn Phượng (Phòng Hành chính – Tổng hợp)
  4. Lưu Mạnh Kiên (Phòng Hợp tác & Phát triển)
  5. Nguyễn Khánh Huyền (Trung tâm Đảm bảo chất lượng)
  6. Cao Văn Đông (Phòng Hành chính – Tổng hợp)

Sau phần báo cáo, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia thảo luận, đưa ra những ý kiến, giải pháp để nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo chất lượng nói chung và hoạt động của Nhà trường nói riêng.

Anh Lê Sỹ Quyền – cựu sinh viên ULIS, đại diện nhà tuyển dụng đề xuất Nhà trường nên tổ chức các dịch vụ đào tạo theo yêu cầu và mở rộng thêm các bài giảng cộng đồng để phục vụ rộng rãi nhu cầu của sinh viên. 

Cô Nguyễn Thúy Lan – Trưởng Phòng Đào tạo mong muốn sẽ có sự phối hợp tốt hơn với trung tâm khảo thí trong công tác nhập điểm, đánh giá học phần và kết hợp với Trung tâm CNTT-TTHL tích cực hỗ trợ sinh viên đăng ký môn và tiếp cận nguồn học liệu  

GS. Nguyễn Hòa, nguyên Hiệu trưởng/Chủ tịch HĐ KH&ĐT cho rằng Nhà trường cần xác định việc cần ưu tiên, quan tâm tới chuyển đổi số trong quản lý thông tin hơn và biết đối sánh cả với các cơ sở giáo dục ngoài ĐHQGHN để hoàn thiện tốt hơn

TS. Nguyễn Thị Việt Nga – Trưởng khoa Ngoại ngữ Học viện Báo chí và Tuyên truyền/Cựu sinh viên Nhà trường cũng đưa ra một số góp ý về việc tổ chức thực tập cho sinh viên, đồng thời bày tỏ sẵn sàng kết nối, hợp tác giữa hai trường để nâng cao thương hiệu của ULIS 

Phát biểu bế mạc, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc tham gia các nhiệm vụ phục vụ đánh giá ngoài kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2021. Nhấn mạnh vai trò của công tác kiểm định chất lượng, Hiệu trưởng hy vọng các đơn vị tiếp tục tích cực triển khai các nhiệm vụ hậu kiểm định đợt đánh giá ngoài vừa rồi, đồng thời cũng thực hiện đánh giá ngoài các chương trình đào tạo theo kế hoạch chung của Nhà trường đã đề ra, góp phần nâng cao thương hiệu và gia tăng tính cạnh tranh của ULIS.

Một số hình ảnh khác:

Khánh Huyền – ULIS Media