Triển khai công tác viết báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Triển khai công tác viết báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2021

Ngày 24/2/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức họp triển khai công tác viết báo cáo tự đánh giá. Diễn ra với hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, đây là hoạt động đầu tiên nằm trong kế hoạch kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT) trong năm nay của Nhà trường. Trước đó, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tiến hành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục lần gần nhất vào năm 2016.

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Nhà trường vào năm 2016 

Tham dự cuộc họp có Ban Giám hiệu; lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm ĐBCL; các thành viên trong Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách.

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đã trình bày kế hoạch tự đánh giá của Nhà trường theo Bộ Tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT (Gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí về các nội dung: (1) Đảm bảo chất lượng về chiến lược, (2) Đảm bảo chất lượng về hệ thống, (3) Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng, (4) Đảm bảo chất lượng về kết quả hoạt động). Các công tác sẽ được triển khai trong thời gian tiếp theo bao gồm: tập huấn viết báo cáo, hoàn thành báo cáo, nghiệm thu và hoàn thành báo cáo, đón đoàn đánh giá ngoài.

Công tác kiểm định nhằm: Tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng; Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.

Kế hoạch triển khai dự kiến

Cũng tại cuộc họp, các thành viên đã trao đổi, thảo luận cho công tác triển khai. Đáng chú ý, nhiều kinh nghiệm từ hoạt động viết báo cáo trong đợt kiểm định năm 2016 đã được các thầy cô chia sẻ để góp ý cho công tác triển khai thuận lợi, đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại cuộc họp, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cho biết so với đợt kiểm định năm 2016, chúng ta có nhiều thuận lợi hơn bởi đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong kiểm định các cấp với nhiều chương trình được kiểm định. Hiệu trưởng khẳng định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2021 của Nhà trường và mong rằng tinh thần này sẽ được lan tỏa đến toàn thể ULIS-er để triển khai tốt công tác.

Cuộc họp khép lại sau phần thảo luận tích cực.

ULIS Media