Trường Đại học Ngoại ngữ hoàn thành đánh giá chất lượng đồng cấp CTĐT Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ hoàn thành đánh giá chất lượng đồng cấp CTĐT Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội là chương trình đầu tiên của chuyên ngành được mở tại Việt Nam (trước đây học viên phải sang nước ngoài học). Đến nay, trường đã đào tạo được 17 khóa Thạc sĩ với hơn 162 học viên cao học tốt nghiệp ra trường, cung cấp nguồn nhân lực tiếng Trung Quốc trình độ cao, chuyên sâu cho xã hội trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngoại giao, giáo dục, an ninh-quốc phòng,…

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, xác định mức độ đáp ứng mục tiêu đề ra, Trường Đại học Ngoại ngữ triển khai tự đánh giá CTĐT Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Lễ khai mạc

Từ 5-6/10/2017, Trường ĐHNN-ĐHQGHN đã đón Đoàn ĐGCLĐC của Đại học Quốc gia Hà Nội do TS. Nghiêm Xuân Huy – Viện trưởng Viện Đảm báo chất lượng giáo dục-ĐHQGHN làm Trưởng đoàn xuống đánh giá chất lượng chương trình. Trong thời gian làm việc, đoàn ĐGĐC đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, thăm cơ sở vật chất cũng như gặp gỡ, phỏng vấn BGH, Trưởng các phòng ban chức năng, Ban CN Khoa Sau Đại học, Khoa NN&VH Trung Quốc, nhóm chuyên trách viết báo cáo, giảng viên, nhân viên hỗ trợ đào tạo, văn phòng và giáo vụ khoa, học viên, cựu học viên và các nhà tuyển dụng…

Phát biểu trong lễ bế mạc, TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường dành nhiều lời cảm ơn đoàn ĐGĐC đã làm việc tích cực trong suốt 2 ngày khảo sát đánh giá. Hiệu trưởng cho rằng việc triển khai Tự đánh giá, chuẩn bị cho Đánh giá đồng cấp là cơ hội cho Trường Đại học Ngoại ngữ nhìn nhận lại CTĐT của mình, từ đó nhận rõ điểm mạnh, điểm còn tồn tại và có kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo để đáp ứng hơn nữa nhu cầu về nguồn lực lao động chất lượng cao của xã hội.

Lễ bế mạc

Sau hai buổi làm việc, Đoàn ĐGCLĐC đã có nhiều nhận xét tích cực trong 11 tiêu chuẩn về Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media