Tập huấn Nhóm Đánh giá ngoài nội bộ 4 CTĐT ngành Ngôn ngữ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tập huấn Nhóm Đánh giá ngoài nội bộ 4 CTĐT ngành Ngôn ngữ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản

Ngày 10/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tổ chức tập huấn Nhóm Đánh giá ngoài nội bộ 4 CTĐT ngành Ngôn ngữ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản.

Tham dự chương trình có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông và các thầy cô tham gia nhiệm vụ đánh giá ngoài 4 CTĐT Ngôn ngữ.

Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cho biết việc kiểm định chất lượng các CTĐT là cần thiết để đáp ứng yêu cầu xã hội và cũng là cách để Nhà trường tự nhìn nhận và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nói chung. Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho báo cáo tự đánh giá của 4 CTĐT ngành Ngôn ngữ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản. Buổi tập huấn được triển khai nhằm thực hiện công tác này.

Trong chương trình, các thầy cô đã được nghe giới thiệu về bộ tiêu chuẩn KĐCL CTĐT kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT với 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí. Đồng thời, các thầy cô cũng được thực hành xác định điều kiện, minh chứng cụ thể cần có để đáp ứng các tiêu chí được đưa ra.

Chương trình tập huấn khép lại sau thời gian làm việc tích cực.

ULIS Media