Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học 2019-2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học 2019-2020

Ngày 4/8/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học 2019-2020. Để thực hiện phòng chống dịch COVID-19, hội nghị năm nay đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Tham dự hội nghị có Ban Giám hiệu và toàn thể hơn 600 cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong trường.

Tại hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC, NLĐ, thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Nhà trường. Hiệu trưởng khẳng định với chỉ đạo sát sao từ các cấp, Trường Đại học Ngoại ngữ đã đạt được thành công trên nhiều mảng công tác. Hiệu trưởng cũng trình bày 6 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 của Nhà trường với những giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch năm học tới.

Tiếp đó, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Đoàn đã trình bày kết quả tổ chức Báo cáo về kết quả tổ chức Hội nghị CBVC tại các đơn vị trực thuộc và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị đóng góp. Báo cáo tổng kết đã chỉ rõ sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Công đoàn Nhà trường trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động trường. Sự quan tâm được thể hiện bằng những hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như động viên khích lệ kịp thời các tập thể và cá nhân điển hình.

Năm học 2020-2021, Công đoàn Nhà trường đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua như các phong trào: dạy tốt học tốt, lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc trường và đảm việc nhà, xanh sạch đẹp, nâng cao trình độ văn hóa chuyên môn nghiệp vụ… để mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 và chương trình công tác nhiệm kỳ 2020-2022 do Trưởng ban Phạm Đức Trung cho biết Ban đã thực hiện đúng kế hoạch, chương trình năm học vừa qua. Báo cáo cũng nêu lên một số ý kiến đóng góp của các đơn vị trong trường và chỉ ra Ban sẽ tiếp tục tích cực sâu sát các hoạt động của Nhà trường, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm học tới. Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 với 5 đồng chí.

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, thu chi tài chính và công tác phúc lợi do Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Lê Thị Khánh Trang trình bày đã nêu cụ thể số liệu, hoạt động của công tác kế hoạch tài chính trong năm học 2019-2020 và kế hoạch năm 2020-2021. Hội nghị cũng được nghe dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học 2019-2020 cũng là dịp để vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong năm học vừa qua. Nhà trường đã công bố trao tặng giấy khen và phần thưởng cho 10 cán bộ có thành tích cao trong hoạt động khoa học công nghệ, 3 cán bộ trẻ có thành tích cao trong hoạt động khoa học công nghệ, 2 tập thể có thành tích tốt trong hoạt động khoa học công nghệ.

Tổng hợp các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong hoạt động KHCN năm học 2019-2020

Chương trình hội nghị còn có phần trình bày tham luận về các chủ đề: “Thấy gì từ khóa sinh viên đầu tiên áp dụng việc đổi mới thực hành thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ?”; “Luật Giáo dục Đại học sửa đổi và Luật Giáo dục mới sẽ có tác động như thế nào đối với giảng viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN”; “Thấy gì từ việc đưa môn học Đổi mới – Sáng tạo – Khởi nghiệp vào CTĐT bậc đại học tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN”. Hai tham luận khác là “Đề án đổi mới hoạt động NCKH của sinh viên tại trường ĐHNN, ĐHQGHN” và “Hỗ trợ dạy-học trực tuyến trong và sau Covid – bài toán nào cho sự bền vững?” cũng được chia sẻ để các đại biểu tham khảo.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học 2019-2020 đã khép lại trong bầu không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của các đại biểu tham dự.

Hội nghị đã thông qua nghị quyết kêu gọi toàn thể CCVCNLĐ Nhà trường, với tinh thần dân chủ, đoàn kết nhất trí, phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của năm học, tiếp tục giữ thế ổn định đi lên, tạo cơ sở phát triển vững chắc cho những năm tiếp theo, góp phần xây dựng và phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ và ĐHQGHN.

I/Thành tích nổi bật của Nhà trường trong năm học 2019-2020:

1.Về Chính trị – tư tưởng: Tổ chức thành công đại hội chi bộ các đơn vị và Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX.

2.Về Đào tạo: Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy các bậc học, thực hiện thành công các CTĐT CLC.

3.Về HSSV: Phát huy tối đa hiệu quả Đề án đổi mới hoạt động thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ đối với sinh viên của Trường; Vận hành mô hình “Một cửa” nhằm gia tăng mức độ hỗ trợ và phục vụ sinh viên.

4.Về KHCN: Thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển KHCN của Trường giai đoạn 2019-2025, trong đó ưu tiên gia tăng số lượng và chất lượng các NCKH có tính ứng dụng cao phục vụ đối với hoạt động giảng dạy.

5.Về HTPT: Khai thác hiệu quả các hoạt động hợp tác và phát triển để gia tăng số lượng sinh viên quốc tế, bổ sung đội ngũ chuyên gia, giảng viên nước ngoài cho các CTĐT, tạo nguồn lực và cơ hội học tập, nghiên cứu, thực hành, thực tập ở trong nước và nước ngoài cho sinh viên và cán bộ của Trường;

6.Về Quản trị đại học – CSVC: Tăng cường hiệu quả công tác pháp chế, hoàn thiện, bổ sung các văn bản chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực hoạt động của Trường; Tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể về cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trường giai đoạn 2016-2021;

II/Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2020-2021:

1. Về công tác đào tạo:

– Triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy các bậc học;

– Điều chỉnh và xây dựng các chương trình đào tạo theo định hướng tự chủ ở các bậc học phổ thông, đại học và sau đại học.

2. Về hoạt động khoa học công nghệ:

– Triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện thành công Chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Trường giai đoạn 2020-2025;

– Thực hiện Đề án đổi mới hoạt động Đổi mới, sáng tạo khoa học công nghệ và khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

3. Về công tác HSSV:

– Tăng cường các hoạt động hỗ trợ người học; tạo sự kết nối hữu cơ giữa các bậc học;

– Tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động của Đề án đổi mới công tác thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ.

4. Về hoạt động hợp tác phát triển:

– Củng cố các hoạt động hợp tác quốc tế; đảm bảo có đủ giảng viên, chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy trong các CTĐT;

– Tăng cường hiệu quả việc thực hiện các Đề án ngoại ngữ của Chính phủ; mở rộng hợp tác với các Bộ, ngành và địa phương.

5. Về cơ sở vật chất và tài chính:

– Hoàn thiện hệ thống các khu vực làm việc chung và không gian đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp cho giảng viên và sinh viên; duy tu, bảo dưỡng và bổ sung hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị trong Trường;

– Thành lập Ban chỉ đạo phát triển Trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hòa Lạc; xây dựng quy hoạch tỷ lệ 1/500 của Nhà trường tại Hòa Lạc;

– Xây dựng các định mức kinh tế – kỹ thuật của các CTĐT làm căn cứ xác định mức thu học phí theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo.

6. Về quản trị đại học:

– Tăng cường hiệu quả công tác pháp chế; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành Nhà trường;

– Thiết kế và triển khai có hiệu quả các chương trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đào tạo và phục vụ đào tạo trong toàn Trường;

– Triển khai chương trình chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các mảng hoạt động của Trường.

Một số hình ảnh khác:

ULIS Media