Hợp tác phát triển hướng tới hội nhập và tự chủ đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hợp tác phát triển hướng tới hội nhập và tự chủ đại học

Ngày 26/4/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Hợp tác phát triển năm 2018. Đây là hội nghị chuyên đề hợp tác phát triển lần thứ hai của trường. Chủ đề năm nay là “Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN hướng tới hội nhập và tự chủ đại học”.

Tham dự hội nghị có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác hợp tác phát triển của các đơn vị. Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển ĐHQGHN – TS. Nguyễn Thị Anh Thu đã đến dự và phát biểu tại hội nghị.

Kết quả, thế mạnh và đề xuất

Tổng kết hoạt động hợp tác phát triển năm 2017, TS. Đỗ Minh Hoàng cho biết trong năm qua, hoạt động hợp tác phát triển đã được tích cực triển khai nhằm tăng cơ hội học tập cho sinh viên, tăng cơ hội giao lưu cho giảng viên và sinh viên, tăng khả năng nghiên cứu và công bố, tăng vị thế của ULIS với quốc tế và trong nước, tăng chỉ số hội nhập quốc tế và thêm nguồn lực. Các hình thức hợp tác quốc tế theo thỏa thuận đã được thực hiện là: trao đổi sinh viên; học chuyển tiếp, thực tập nước ngoài; chương trình liên kết; tài trợ học bổng, nghiên cứu, hội thảo; phái cử, tiếp nhận chuyên gia và giảng viên; nghiên cứu, xuất bản chung; đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh. Từ đó, cơ hội đi nước ngoài cho sinh viên, tài trợ, tỷ lệ giảng viên và cán bộ đi nước ngoài, hoạt động liên kết đào tạo, tiếp nhận sinh viên quốc tế, hoạt động hợp tác trong nước đều phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế nhất định.

TS. Đỗ Minh Hoàng trình bày báo cáo công tác hợp tác phát triển năm 2017

Qua các hoạt động đã triển khai, Trưởng phòng HTPT nhận thấy rằng Nhà trường có những thế mạnh có thể phát huy là: dạy tiếng Việt, trải nghiệm Việt Nam, thực tập nước ngoài, du học tự phí nhận bằng hoặc tín chỉ nước ngoài, nhận sinh viên nước ngoài đến thực tập, hợp tác nghiên cứu và công bố quốc tế. TS. Đỗ Minh Hoàng cũng đề xuất một số biện pháp để tăng cường công tác này như: Các đơn vị chủ động đề xuất đối tác và hình thức hợp tác trong và ngoài nước, khuyến khích du học ngắn hạn tự phí, lập ban chỉ đạo làm đầu mối xây dựng lộ trình mở thêm các ngoại ngữ mới…

Đổi mới, sáng tạo và chủ động hơn nữa

Hội nghị cũng đã nghe 6 tham luận là: “Tăng cường hội nhập trong nghiên cứu khoa học” (PGS. TS. Lâm Quang Đông và ThS. Mai Vân Hoa); “Tăng tính hấp dẫn, tính hội nhập của chương trình đào tạo chính quy tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN” (TS. Lê Hoài Ân); “Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc (TS. Nguyễn Thị Minh Tâm); “Đẩy mạnh hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp (ThS. Nguyễn Huyền Trang); Chương trình học tập tại nước ngoài cho cán bộ ULIS (TS. Bùi Đình Thắng); Tăng tính chủ động của cấc đơn vị trong hoạt động hợp tác phát triển (TS. Hoa Ngọc Sơn và TS. Huỳnh Anh Tuấn). Trong các phần trình bày đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò chủ động của từng đơn vị, của từng cán bộ phòng/khoa/trung tâm để cùng Ban Giám hiệu, với Phòng Hợp tác Phát triển “Cùng nhau kiến tạo cơ hội”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TS. Nguyễn Thị Anh Thu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác hợp tác phát triển của Nhà trường trong thời gian qua. Bà đánh giá Trường ĐH Ngoại ngữ là đơn vị có nhiều cơ hội và điều kiện nhất trong khối ĐHQGHN để phát triển hoạt động này trong thời đại hội nhập ngày nay. Do đó, Nhà trường cần phát huy những điểm mạnh và khai thác hơn nữa vị thế là một trường đại học chuyên về ngoại ngữ trực thuộc ĐHQGHN.

Tổng kết hội nghị, TS. Đỗ Tuấn Minh một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác hợp tác phát triển. Hợp tác phát triển xoay quanh mọi công tác của trường nên chúng ta cần tìm ra những biện pháp và hướng đi thích hợp để hướng đến gia tăng bền vững. Hiệu trưởng cho rằng chỉ số hội nhập của trường ngày càng tăng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, vẫn đặt ra những rào cản nhất định. Đại diện Ban Giám hiệu cũng khẳng định Nhà trường chắc chắn sẽ dành nhiều sự quan tâm đến công tác hợp tác phát triển hơn nữa bởi đó là động lực cho sự phát triển của trường, do đó ông mong rằng các đơn vị sẽ phối hợp đồng bộ hơn trong công tác này. Cuối cùng, thông điệp của Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh gửi đến các thầy cô, các đơn vị tại hội nghị là “Sáng tạo và sáng tạo hơn nữa, đổi mới và đổi mới hơn nữa và chủ động hơn trong công tác hợp tác phát triển” nhằm giúp Nhà trường vững bước trên con đường hội nhập và tự chủ đại học.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media