20202021.tuan06 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20202021.tuan06

Sinh viên ULIS chia sẻ cảm nhận sau buổi học Sketchnote đầu tiên

Ngày 6/8/2020, môn học Sketchnote đã chính thức được tiến hành giảng dạy cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Mặc dù mới tham gia buổi học đầu tiên song sinh viên ULIS đã để lại rất nhiều lời chia sẻ đầy xúc động cũng như nhanh chóng tiếp thu kiến thức được truyền tải trong tiết học.

Ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên, giai đoạn 2020 – 2025 (FIRE)

Quyết định số 1228/QĐ-ĐHNN về việc ban hành Đề án “Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, giai đoạn 2020 – 2025” và

Hội thảo: “Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”

Ngày 6/8/2020 đã diễn ra hội thảo trực tuyến: “Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.  Hội thảo là hoạt động nằm trong nhiệm vụ Tổ