Điểm chuẩn hệ không chuyên tiếng Anh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020 (đợt bổ sung) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn hệ không chuyên tiếng Anh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020 (đợt bổ sung)

Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020 phê duyệt điểm chuẩn hệ không chuyên tiếng Anh đợt bổ sung năm 2020 là 24 điểm.

Điểm chuẩn là tổng điểm của môn ĐGNL Văn và Khoa học Xã hội, ĐGNL Toán và Khoa học Tự nhiên, ĐGNL Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ tính hệ số 2).

Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi theo quy định. Các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.

Tải quyết định phê duyệt điểm chuẩn tại đây >>>

Tải thông báo nhập học đợt bổ sung tại đây >>>