Giới thiệu website thư viện và hướng dẫn cài đặt phần mềm đọc sách bookworm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu website thư viện và hướng dẫn cài đặt phần mềm đọc sách bookworm

Sáng ngày 29/11/2019, Bộ phận Học liệu C3 trường Đại học Ngoại ngữ cùng thư viện ĐHQGHN phối hợp với phòng Đào tạo làm việc với các thầy, cô giáo chủ nhiệm tại Hội thảo tập huấn giáo viên chủ nhiệm tại Hội trường Vũ Đình Liên.

Nhằm triển khai kế hoạch đưa sách về với giáo viên, Bộ phận Học liệu C3 đã cung cấp các thông tin về việc đặt mượn và mượn tài liệu trên hệ thống phần mềm quản trị thư viện. 44 giáo viên đã được nhận tài liệu hướng dẫn tìm kiếm tài liệu trên mục lục trực tuyến thư viện. Bộ phận Học liệu đã tạo mới tài khoản sử dụng và giới thiệu cách đặt mượn sách. Tuy nhiên, thời gian hướng dẫn tại hội nghị chưa được nhiều nhưng những thông tin cụ thể đã được gửi tới giáo viên đầy đủ. Những giáo viên chưa nhận được thông tin trong buổi sáng, sẽ nhận được thông tin qua email cá nhân.

Việc giới thiệu website là nội dung công việc quan trọng thứ hai mà thư viện mong muốn gửi đến các thầy cô trong hội thảo. Các chức  năng của website sẽ hỗ trợ thầy cô trong việc tìm kiếm sự trợ giúp phục vụ nghiên cứu và giảng dạy. Website đã được xây dựng từ năm 2014 đến nay và đây là lần đầu tiên ra mắt chính thức trong một hội thảo về đào tạo của trường. Do chưa thực sự triển khai phần mềm. Thư viện sẽ cố gắng tạo mới tất cả các tài khoản dành cho cán bộ giảng dạy trong thời gian tới.

Phần cuối cùng, là hướng dẫn cài đặt phần mềm mượn trả tài liệu số trực tuyến Bookworm cho toàn bộ giáo viên chủ nhiệm tham gia Hội thảo. Các cán bộ đến từ thư viện ĐHQGHN đã cung cấp tài liệu hướng dẫn cài đặt và demo trực tiếp cho người sử dụng tại chỗ. Hòa chung không khí làm việc tích cực của các giáo viên trong hội thảo, Bộ phận Học liệu và thư viện ĐHQGHN hăng hái thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác giảng dạy và nghiên cứu cũng như những nhiệm vụ khác mà các thầy, cô đảm đương. 

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

Khánh Linh & ULIS Media