Học liệu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Học liệu

Giới thiệu website thư viện và hướng dẫn cài đặt phần mềm đọc sách bookworm

Sáng ngày 29/11/2019, Bộ phận Học liệu C3 trường Đại học Ngoại ngữ cùng thư viện ĐHQGHN phối hợp với phòng Đào tạo làm việc với các thầy, cô giáo chủ nhiệm tại Hội thảo tập huấn giáo viên chủ nhiệm các lớp CTĐT CLC theo thông tư 23/2014/2019 tại Hội trường Vũ Đình Liên.

Không gian sách quý giữa lòng ULIS

Tọa lạc tại tầng 2, nhà C3, Khu công trình Khoa Pháp, Trung tâm Học liệu trực thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội là nơi chốn quen thuộc với nhiều ULIS-er. Là một thư