Bạn đã biết cách lấy và sử dụng tài khoản email tên miền (vnu.edu.vn) chưa? – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bạn đã biết cách lấy và sử dụng tài khoản email tên miền (vnu.edu.vn) chưa?

Để giúp các bạn sinh viên nắm rõ hơn các thông tin về tài khoản email tên miền (vnu.edu.vn), ULIS Media xin trân trọng gửi đến các bạn thông tin quan trọng liên quan đến việc sử dụng tài khoản email cá nhân.

Các bạn sinh viên cùng nhau chia sẻ để các bạn khác nắm được thông tin này và chuyển sang sử dụng tài khoản riêng của bản thân.

Để lấy được tài khoản email cá nhân, các bạn cần làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin Đào tạo tại https://daotao.vnu.edu.vn và đăng nhập bằng tài khoản truy cập cổng thông tin đã được cấp.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công tại thanh công cụ bên trái chọn “Tài khoản truy cập Email

→ Xuất hiện thông tin truy cập Email gồm tên tài khoản email và Mật khẩu khởi tạo.

Với việc sở hữu một tài khoản email tên miền (vnu.edu.vn) bạn sẽ được thụ hưởng các tiện ích sau đây:

  • Sở hữu một tài khoản email với một tên miền riêng mang thương hiệu của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Khai thác nguồn học liệu số dồi dào và phong phú do Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm CNTT-TT&HL thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ cung cấp.

Lưu ý: Để đăng nhập vào tài khoản các em hãy nhấn vào đường link http://stmail.vnu.edu.vn bên dưới khung đăng nhập để thay đổi mật khẩu và nhận các thông tin từ Nhà trường.

                                                                                                                                         ULIS Media