Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ULIS được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội và Trung ương Hội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ULIS được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội và Trung ương Hội

Chiều ngày 28/9/2018, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017- 2018. Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào phòng trào của tuổi trẻ Thủ đô và các “Học sinh 3 Rèn luyện” đã được tuyên dương. 

Trong đó, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN vinh dự nhận Cờ thi đua dành cho đơn vị xuất sắc 3 năm liên tiếp và Bằng khen của Trung ương Đoàn, Cờ thi đua của Thành Đoàn Hà Nội dành cho đơn vị xuất sắc năm học 2017- 2018.
Đồng thời, Hội Sinh viên trường vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học qua.
Ngoài ra, Nhà trường còn có các thành tích sau:
– 1 tập thể, 03 cá nhân nhận Bằng khen Trung ương Đoàn
– 04 tập thể, 05 cá nhân nhận Bằng khen Trung ương Hội SVVN
– 04 tập thể và 04 cá nhận nhận Bằng khen Thành Đoàn Hà Nội
– 05 tập thể và 05 cá nhân nhận Bằng khen của Hội Sinh viên TP Hà Nội
Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực, thành tích dành đoàn viên, sinh viên Nhà trường trong năm học qua. Đây sẽ là động lực để tuổi trẻ ĐHNN phấn đấu, rèn luyện hơn nữa.
Trân trọng cảm ơn Đảng ủy – BGH, các Phòng, Ban chức năng đã tạo điều kiện, lãnh đạo Đoàn – Hội các cấp đã quan tâm, hỗ trợ phong trào Đoàn – Hội của Nhà trường. Cảm ơn các bạn đoàn viên, sinh viên đã đồng lòng, chung sức và chúc cho năm học 2018 – 2019 sẽ rực rỡ hơn nữa.