TUẦN 08 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 08 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

THỨ HAI, 01/10/2018  
10:00 – 11:00 tại P.208, A1 Hiệu trưởng làm việc về xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23 ngành NN Anh, NN Đức, NN Pháp.Thành phần tham dự: Bà Hà Lê Kim Anh (Trưởng phòng ĐT), bà Nguyễn Thúy Lan (Phó Trưởng P.ĐT), bà Nguyễn Thị Lan Hường (P.ĐT).
16:00 – 17:30 tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
THỨ BA, 02/10/2018  
9:00 – 10h30 tại P.406, A1 PHT Lâm Quang Đông họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đợt 2/2018Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2060/QĐ-ĐHNN của Hiệu trưởng.
THỨ TƯ, 03/10/2018  
8:00 –10:00 tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 10/2018.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Trung tâm, Hiệu trưởng Trường THPT CNN, Trưởng khoa SĐH và Khoa ĐT&BDNN.

10:00 –11:30 tại P.410, A1 PHT Ngô Minh Thủy gặp mặt sinh viên sau khi hoàn thành chương trình thực tập tại Okinawa, Nhật Bản (thời gian thực tập từ tháng 06 năm 2017 đến tháng 06 năm 2018)Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo thực tập Nhật Bản, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng CT và CT HSSV, 15 sinh viên đã hoàn thành chương trình thực tập.
THỨ NĂM, 04/10/2018  
8:30 10:00 tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, PHT Nguyễn Xuân Long gặp mặt giảng viên tham gia giảng dạy cho sinh viên CTĐT chất lượng cao theo Thông tư 23/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạoThành phần tham dự: Thành viên Ban Chỉ đạo CTĐT CLC cấp Trường và cấp Khoa (Ban hành theo Quyết định số 1818/QĐ-ĐHNN ngày 28/8/2018 của Hiệu trưởng), giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên tham gia giảng dạy cho sinh viên CTĐT CLC theo TT23 ở các Khoa: NN và VH Trung Quốc, NN và VH Nhật Bản, NN và VH Hàn Quốc
10:00 11:30 tại P.301, A1 PHT Ngô Minh Thủy, PHT Lâm Quang Đông họp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường ĐHNN – ĐHQGHNThành phần tham dự: Thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ theo Quyết định số 518/QĐ-ĐHNN của Hiệu trưởng (gồm các ông, bà: Dương Quỳnh Hoa, Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Văn Đoàn, Vũ Thị Thanh Nhã, Lê Thị Khánh Trang, Vũ Văn Hải, Lại Thị Phương Thảo, Mai Vân Hoa, Nguyễn Thị Lan Hường)
14:00 tại P. 203 ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh, đồng chí Vũ Văn Hải dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 14
18:30 tại Villa 9N5, ngõ 40 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội PHT Ngô Minh Thủy dự Lễ khai trương Văn phòng của tổ chức GEC và Trường Đại học Complutense (Tây Ban Nha)Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác & Phát triển và cán bộ được mời
THỨ SÁU, 05/10/2018  
8:00 tại P.203 ĐHQGHN Hiệu trưởng dự Hội nghị giao ban ĐHQGHN Quý III/2018
8:00 – 10:00 tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty Viễn thông FPT, Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.Thành phần tham dự: Ông Phạm Văn Kim (Trưởng Phòng Quản trị) và khách mời.
8:30 – 11:00 tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với đoàn công tác                của ĐHQGHN về hậu kiểm tuyển sinh đại học chính quy năm 2018Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách các Phòng: Đào tạo, CT và CT HSSV, đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra và Pháp chế.
15:00 –16:30 tại P.201, A1 PHT Ngô Minh Thủy tiếp tổ chức GEC và Trường Đại học Complutense (Tây Ban Nha)Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác và Phát triển.

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

  1. Chính trị & Công tác HSSV phối hợp với các Khoa: Sư phạm tiếng Anh, NN&VH Hàn Quốc, NN&VH Đức thực hiện công văn số 3183/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 25/9/2018 về hồ sơ sinh viên xét nhận học bổng Pony Chung, năm học 2018-2019, hạn nộp hồ sơ trước ngày 03/10/2018.
  2. Quản trị đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công văn số 3189/ĐHQGHN-XD ngày 25/9/2018 về góp ý Quy chế phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận trong ĐHQGHN để triển khai dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, hạn nộp góp ý trước ngày 03/10/2018.
  3. Các đơn vị: P. Đào tạo, P. CT & CTHSSV, Khoa SĐH phối hợp thực hiện công văn số 3134/ĐHQGHN-ĐT ngày 20/9/2018 về thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, Cộng hòa Pháp, học kỳ 2 năm học 2018-2019, hạn nộp hồ sơ trước ngày 05/10/2018.
  4. Các đơn vị: Phòng TCCB, Phòng ĐT, Phòng KHTC, Phòng Quản trị thực hiện công văn số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2018 của Bộ GD và ĐT về việc thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2017-2018 và Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019, hoàn thành trước ngày 02/10/2018.
  5. Từ ngày 01/10-07/10/2018: PHT Nguyễn Xuân Long tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.