TS. Đinh Thị Thu Huyền được trao phần thưởng của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Đinh Thị Thu Huyền được trao phần thưởng của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga

Trong khuôn khổ Năm chéo 2019, Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga Liên bang Nga ông P. Shevtsov vào sáng 30 tháng 10 năm 2019 đã có cuộc gặp gỡ với giới Nga ngữ của Việt Nam và trao phần thưởng của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga cho những cán bộ, giảng viên xuất sắc trong công tác giảng dạy và quảng bá tiếng Nga ở Việt Nam.

Trưởng khoa NN&VH Nga – Tiến sỹ Đinh Thị Thu Huyền trong số những đại diện xuất sắc từ các cơ sở đào tạo tiếng Nga toàn khu vực phía Bắc đã vinh dự được nhận phần thưởng này.


Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga Trường ĐHNN-ĐHQGHN đã có những đóng góp rất to lớn cho việc truyền bá tiếng Nga, văn học và văn hóa Nga tại Việt Nam, góp phần thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam.

Nhiệt liệt chúc mừng cô Đinh Thị Thu Huyền cùng toàn thể Khoa NN&VH Nga.

Khoa NN&VH Nga