(Clip 9) So sánh chương trình đào tạo chuẩn và CLC TT23 ngành Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội