(Clip 4) Thông tin về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội