chương trình đào tạo clc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: chương trình đào tạo clc

Sinh viên ULIS chia sẻ cảm nhận sau buổi học Sketchnote đầu tiên

Ngày 6/8/2020, môn học Sketchnote đã chính thức được tiến hành giảng dạy cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Mặc dù mới tham gia buổi học đầu tiên song sinh viên ULIS đã để lại rất nhiều lời chia sẻ đầy xúc động cũng như nhanh chóng tiếp thu kiến thức được truyền tải trong tiết học.

Hội thảo góp ý chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức

Trong buổi hội thảo, các thầy cô và các chuyên gia đều khẳng định khả năng sử dụng thành thạo các ngoại ngữ 1 và 2; có kiến thức tốt về văn hóa, kinh tế, xã hội; được bồi dưỡng về các kỹ năng bổ trợ là những điểm mà sinh viên theo học chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức được thụ hưởng.