(Clip 9) Cơ hội đi nước ngoài của các ngành ngôn ngữ Pháp, Hàn, Nhật – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội